Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Κατοικίας Επιχείρησης

Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Αυτοκινήτου Μηχανής

Αποταμίευση - Επενδύσεις


Επενδυτικά Προγράμματα


Επενδύσεις Κέρκυρα - Αμοιβαία Κεφάλαια

Στις μέρες μας το χρηματοοικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και είναι αλληλένδετο με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι συνθήκες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθιστούν την επένδυση μία από τις σημαντικότερες ανάγκες όχι μόνο για τη δική σας οικονομική διασφάλιση, αλλά και για τη διασφάλιση εκείνων που εξαρτώνται από εσάς.

Πραγματοποιώντας μια επένδυση, δημιουργείτε ένα πρόσθετο εισόδημα και συνεισφέρετε στην οικονομική ευημερία της οικογένειάς σας. Επιπλέον, συγκεντρώνετε χρήματα για ένα βραχυπρόθεσμο στόχο (π.χ. αγορά αυτοκινήτου), αλλά και για ακόμα πιο ουσιαστικές ανάγκες όπως η εκπαίδευση των παιδιών σας, η δημιουργία της σύνταξής σας, η αποπληρωμή μιας κληρονομιάς, η συγκέντρωση κεφαλαίου για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου για την οικογένεια ή/και την επιχείρησή σας (αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης).

Μέσω μιας ολοκληρωμένης γκάμας που αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, καθώς και μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων Unit Linked ή εγγυημένου κεφαλαίου (τακτικής ή εφάπαξ καταβολής), σας δίνεται η δυνατότητα να προστατεύσετε και να αναπτύξετε το κεφάλαιό σας και να δημιουργήσετε εισόδημα με ασφάλεια και ευελιξία.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 


Αποταμίευτικό και Ασφαλιστικό Πρόγραμμα


   Αυτή η «γενιά» χρηματοοικονομικών προϊόντων λειτουργεί ως ένα εύπλαστο, δικό σας περιουσιακό στοιχείο του οποίου Η ΑΞΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ, καθώς την ενισχύουν οι σημαντικές αποδόσεις του κεφαλαίου που μας εμπιστεύεστε προς επενδυτική διαχείριση.

Αποταμιετικό Πρόγραμμα Κέρκυρα    Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του επενδυτικού προγράμματος συνιστά η δυνατότητά του να αποτελέσει σοβαρό περιουσιακό στοιχείο του παιδιού σας, καθώς το κεφάλαιο που διαμορφώνεται μπορεί να μετεβιβασθεί στο παιδί σας και να το εξαγοράσετε εάν το επιθυμείτε.
Δια του πρώτου αυτού έχετε την δυνατότητα να εγγυηθείτε τη χρηματοδότηση του κόστους σπουδών του παιδιού σας ή να στηρίξετε οικονομικά την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του.

    Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και, χωρίς υποχρέωση ή επιβάρυνση δική σας, να σας ενημερώσουμε επί των πλεονεκτημάτων και ωφελειών που σας εγγυάται η νέα «γενιά» χρηματο-ασφαλιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας μας.


 • Στοιχεία Επικοινωνίας:
 • Μάριος Κούστας
  Πολ. Κωνσταντά 15
  49100 Κέρκυρα

 • Τηλ.: 26610 48911
  26610 48913

 • Fax: 26610 34441
  Κιν.: 6977 808273

 • email: