Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Κατοικίας Επιχείρησης

Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Αυτοκινήτου Μηχανής

ΥΓΕΙΑ


Ότι πολυτιμότερο έχει ο άνθρωπος


Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλεια Υγείας

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η επιθυμία όλων μας, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, είναι να έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα από άριστους ιατρούς σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον.


Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, είτε γιατί δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ποιότητας είτε γιατί το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι σήμερα ιδιαίτερα υψηλό.


Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της υγείας δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και οι εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες στον τομές αυτό, καθιστούν συνεχώς εντονότερη την ανάγκη για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας.


Η σημερινή πραγματικότητα


Ο χώρος της υγείας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα προβλήματα για τα οποία δεν διαφαίνεται κάποια ουσιαστική ή δραστική λύση.
Η σημερινή πραγματικότητα που καλούμαστε όλοι ως πολίτες να αντιμετωπίσουμε, χαρακτηρίζεται από :

 • έλλειψη συστηματικής πρόληψης
 • αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
 • μεγάλη περίοδο αναμονής για την παροχή υπηρεσιών υγείας
 • αμφιλεγόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας
 • έλλειψη ορθολογιστικού συντονισμού των περιστατικών
 • αύξηση του κόστους θεραπείας
 • αδυναμία ανταπόκρισης του κρατικού ασφαλιστικού συστήματος στα νέα δεδομένα (είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων είτε λόγω γραφειοκρατίας)
 • κακή κατανομή των υπηρεσιών αλλά και των πόρων που διατίθενται για την υγεία.

Σας προσφέρουμε...


Το πρόγραμμα που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους :

 • Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας τους (σε μεγάλο ή απόλυτο βαθμό)
 • Πλήρες ετήσιο check-up, προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο φύλο τους.
 • Ευελιξία επιλογής του κατάλληλου προγράμματος, με βάση τις ανάγκες και την οικονομική τους κατάσταση.
 • Προσιτό κόστος σε σύγκριση με τις καλύψεις που παρέχουν.
 • Ετησίως αναπροσαρμοζόμενες αξίες, ώστε το συμβόλαιο να ακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας.

 • Στοιχεία Επικοινωνίας:
 • Μάριος Κούστας
  Πολ. Κωνσταντά 15
  49100 Κέρκυρα

 • Τηλ.: 26610 48911
  26610 48913

 • Fax: 26610 34441
  Κιν.: 6977 808273

 • email: